Wonen

Wonen in Nederland. Gewenste wetgeving

Basisprincipe: de grond in Nederland is van alle Nederlanders, vertegenwoordigd door de Nederlandse staat. Grondspeculatie moet worden voorkomen.

Bouw of verbouw moet voldoen aan de regels van – of goedgekeurd worden door – de bouw- en milieucommissie van de overheid.

Verkoop van grond

De grond in particulier eigendom kan allen verkocht worden aan/via de Nederlandse staat. Dat geldt niet voor de bebouwing op een grondstuk. De bebouwing op een grondstuk wordt beschouwd als roerend goed en moet onafhankelijk van het grondstuk worden verkocht.  

Als een particulier grond wil kopen van een andere particulier is de staat tussenstation. De staat bepaalt zowel de maximale hoogte van aankoop- als van verkoopprijs. Ook overdracht van grond binnen de familie of door vererving gaat via de staat en moet voldoen aan de door de staat vastgestelde normen en regels.

De grondprijs wordt vastgesteld door de staat op basis van de gemiddelde grondprijs in de regio waarin de grond ligt. Deze regio’s worden vastgesteld voorafgaand aan het ingaan van deze wet.

Voldoende woningen

Binnen 3 jaar moet het woningtekort opgelost zijn. De overheid is verplicht tot de bouw van voldoende voor iedereen betaalbare huurwoningen. En ook voor de bouw van voldoende koopwoningen voor mensen met een gemiddeld inkomen.

Woningbouw komt in handen van de overheid. Deze kan de verantwoordelijkheid overdragen aan een woningbouwcoöperatie. Een woningcoöperatie is een bouw- en beheercoöperatie van huurders en/of woningeigenaren.

Woningen worden gebouwd als flex-woningen, d.w.z. dat grote en indeling gemakkelijk kan worden aangepast al naar gelang de behoefte van de bewoner(s). Liefs volgens het principe dat geschoven kan worden met ruimtes tussen aanpalende woningen.