Pilot basisinkomen

Waarom deze pilot?

Omdat het belangrijk is dat er een einde komt aan een te grote verscheidenheid aan vangnetten en uitkeringen. Omdat we de samenleving weer transparant en rechtvaardig moeten maken. Maar ook omdat het goed is dat jongeren leren wat sociaal maatschappelijk van belang is in onze samenleving en hoe bevredigend het kan zijn om sociaal maatschappelijk nuttig werk te doen. Ook omdat het goed is dat jongeren leren te functioneren in een groep met andere jongeren die komen vanuit verschillende sociale context. Ook omdat het goed is dat jongeren extra steun krijgen bij het vinden en houden van werk. En omdat de samenleving er profijt van heeft als er meer jongeren beschikbaar zijn om ingezet te worden in sociaal maatschappelijk nuttige sectoren.

Pilot:

Met honderd 17 jarige jongeren die meer dan 1 jaar woonachtig zijn in de gemeente wordt  een sociaal contract afgesloten voor een periode van 5 jaar:

– Dit contract geeft recht op: 5 jaar lang een onconditioneel individueel basisinkomen van 1050,- p.maand = 12.600 p. jaar, ingaande op het moment dat de contractant 18 jaar wordt.

(Een bijstandsuitkering kost de gemeente gemiddeld €14.000,- per jaar. Bijna €3000 gaat naar de uitvoering van de bijstand. Zie ook: Basisinkomen voor jongeren in de opvang)

– onconditioneel betekent recht om te werken, bij te verdienen; recht om samen te wonen, enz, zonder dat dit gekort wordt op het basisinkomen.

– het basisinkomen telt niet mee voor de inkomstenbelasting.

– Dit contract verplicht de contractant tot het vervullen van een sociale dienstplicht van 15 maanden vanaf het 18e jaar verdeeld in 3 maanden opleiding in een opleidingscentrum en 12 maanden 20 uur per week sociaal maatschappelijk nuttig werk + een wekelijkse teamdag in het opleidingscentrum met in ieder geval werkbegeleiding en sport. Na afloop van de sociale dienstplichtperiode zijn er elk jaar 2 terugkomweekenden.

Na de sociale dienstplicht wordt de contractant ondersteund bij het vinden van werk in één van de sociaal maatschappelijk nuttige sectoren.

De sociale dienstplicht wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband tussen Defensie en MBO-opleidingen. De opleidingscentra en de sportactiviteiten worden door defensie gefaciliteerd. De opleidingen gericht op het werken in een sociaal maatschappelijk nuttige instelling of bedrijf door het MBO.

– Na de sociale dienstplicht kan de contractant gedurende de contractperiode opgeroepen worden voor een urgentie-dienst bij calamiteiten (pandemie bv)

Kosten:

Deze pilot kost de gemeente per 100 deelnemers 100 x 12.600,- = 1,3 miljoen per jaar (40.000,- begeleidingskosten). De kosten over de pilotperiode van 5 jaar zijn dan per 100 deelnemers 5 x 1,3 miljoen = 6,5 miljoen. Er zal een besparing plaatsvinden op uitkeringen en andere sociale kosten + de kostenbesparingen op noodzakelijke werkzaamheden als gevolg van de sociale dienstplicht. Deze besparingen worden ingezet voor de vergoedingen tbv opleidingen van sociaal contractanten.

Aangenomen mag worden dat gerekend over een contractperiode van 10 jaar de baten hoger zijn dan de lasten. Aangenomen mag ook worden dat het niet in geld uit te drukken welbevinden van de inwoners van de gemeente zal toenemen.

Basisinkomen landelijk perspectief.

Economische groei en milieuvervuiling: gaan die twee wel samen?

Roep om basisinkomen steeds luider.