Einde kalvermesterij nabij

Een onderzoek naar de kalvermesterij, in opdracht van minister Carola Schouten, roept de vraag op of deze sector in Nederland nog een toekomst heeft. Volgens de NOS, die een concept van het rapport in handen heeft, schetsen de onderzoekers scenario’s waarin de kalversector kleiner wordt of zelfs helemaal verdwijnt. Boerenbelangenorganisatie reageren verbolgen.

Sander Zurhake 15-03-21

Het gaat om de ‘Scenariostudie Kalverketen’. In de toekomst moeten kalveren, volgens het rapport, langer of zelfs helemaal bij de melkveehouder blijven en wordt de import aan banden gelegd. Nu gaan de ‘overtollige’ kalfjes uit de melkveehouderij na veertien dagen nog naar een bedrijf dat ze vetmest voor de vleesproductie. Deze bedrijven importeren ook veel kalveren uit het buitenland.about:blankhttps://acdn.adnxs.com/dmp/async_usersync.htmlabout:blank

Demissionair minister Schouten (Landbouw) besloot tot het onderzoek naar de kalverketen toen zij het niet eens kon worden met deze sector over de financiële voorwaarden voor verduurzaming. 

Hele kalverketen ter discussie

Volgens de NOS stelt het rapport nu de hele kalverketen ter discussie. ‘De beperkte afzet in Nederland in combinatie met de import van kalveren maakt dat de license to produce (het bestaansrecht) onder druk staat’, citeert de omroep uit het rapport. 

De onderzoekers zouden drie toekomstscenario’s hebben geschetst. In het eerste scenario blijven kalveren hun hele leven op een melkveehouderij, wordt weidegang gestimuleerd, krijgen de dieren onbeperkt drinken en zachte en grotere ligplaatsen, en mag het transport naar het slachthuis niet langer dan vier uur duren. 

Dit model zal voor ingrijpende verandering zorgen voor melkveebedrijven. De bestaande kalvermesterijen verdwijnen in dit scenario, net als de verzamelcentra en de langeafstandstransporten.  

Kringlooplandbouw

In het tweede scenario blijven kalveren minimaal drie maanden op een melkveebedrijf. Nu is dat nog veertien dagen. Daarna mag het kalf naar een kalvermesterij. Intensieve samenwerking tussen melkveehouder en de kalfsvleessector moet zorgen voor een verbetering van de gezondheid en het welzijn van de dieren. De kalverhouderij wordt in dit model ook flink ingekrompen. 

Het derde scenario sluit aan bij de plannen voor kringlooplandbouw van minister Schouten en gaat uit van een ‘regionaal georiënteerde korte kalverketen’. De maximale transportafstand van melkveehouderij naar de kalverhouder wordt 100 kilometer. De instroom naar de kalverhouderij gaat naar behoefte per kalf, nu worden complete stallen in een keer vervangen met nieuwe kalveren. Kalverhouders moeten zich in dit scenario meer over Nederland verspreiden en import is alleen mogelijk in de grensstreken uit buurlanden.

De financieel-economische consequenties van de modellen zijn niet berekend. De belangenorganisatie van de kalverhouders en betrokken bedrijven kregen tijdens gesprekken met de onderzoekers onvoldoende vertrouwen in het rapport om bedrijfsgegevens te delen.

Sector: dit rapport is buiten alle realiteitszin’ 

Diverse belangenorganisaties van de kalversector hebben via de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) in een gezamnelijk persbericht verbolgen gereageerd. ‘Kalverhouders lezen nu op basis van deze denkoefening in de media verregaande ideeën en onjuiste conclusies over hun toekomst en is buiten alle realiteitszin en roept onnodige tegenstellingen op’, schrijven zij.

‘Deze scenariostudie lijkt geen oog te hebben voor de bestaande verduurzamingsinitiatieven. Het eindrapport is nog niet openbaar, en het is niet bekend wat de reactie van de minister is. De denkrichtingen zoals geschetst in de berichtgeving liggen heel ver van de praktijk af. Het is een oefening van extremen en de economische uitwerking mist, niet alleen voor de kalverketen maar zeker ook voor de zuivelketen en melkveehouderij.’