Discriminatie

Karakterisering op basis van huidskleur of  geslacht is discriminatie.

STOP DAARMEE!

Het is verwonderlijk hoe makkelijk we ons mee hebben laten slepen in het beoordelen en veroordelen van hele delen van de mensheid op basis van algemene kenmerken van de soort. Polariserende discussies waarin misstanden worden toegeschreven aan onveranderbare en algemene factoren zoals of iemand wit of zwart is, man of vrouw, en een eindeloze reeks aan andere algemeenheden.

Discriminatie is het beoordelen of veroordelen van mensen op basis van  algemene onveranderbare kenmerken zoals huidskleur, herkomst, geslacht. En dat is precies wat we de afgelopen jaren in toenemende mate doen in een verkeerde poging tot correctheid.

Waar het over moet gaan is hoe individuen met de aan hen toegekende of toegestane macht omgaan. Als persoon, los van het feit of iemand wit of zwart is. Of iemand man of vrouw is. Daar zou het NOOIT over mogen gaan. Grensoverschrijdend gedrag en discriminatie vinden hun oorsprong in macht en machtloosheid. In het machtsmisbruik door diegenen die op klein of groot niveau een machtspositie bekleden. Ook het misbruik door diegenen die in opdracht van de machthebber(s) gelegitimeerd zijn tot het uitoefenen van macht over een beperkt aantal mensen. Een eeuwenoud machtsmisbruik dat al even lang heeft geleid tot verontwaardiging en pijn. Die verontwaardiging richten op onveranderbare algemene factoren en kenmerken is pijnlijk en discriminerend en net zo te veroordelen als het machtsmisbruik waaruit de verontwaardiging en de pijn voorkomt.

Discussies zouden zich moeten concentreren op de vraag hoe we macht zo kunnen sturen en temmen dat misbruik van die macht ingeperkt wordt. Door ons in de discussie te concentreren op de toedeling en toe-eigening van macht en op de individuen die hun macht misbruiken, kunnen de daadwerkelijke dader en de excessen aan de kaak gesteld worden. Kan het individu dat zijn/haar positie misbruikt ontmaskerd en gestraft of gecorrigeerd worden. Kan gevonden worden hoe de samenleving dit misbruik kan stoppen of verminderen.

P.S.: Er moet onderscheid gemaakt worden tussen machtloos – zonder macht over leefomgeving of medemens – en machteloos: de onmogelijkheid om omstandigheden of gebeurtenissen te beïnvloeden.