In liefde , oorlog en voetbal is alles geoorloofd

Plannen en maatregelen stuiten vaak op een woud van blokkades met als kernbegrip bescherming van de privacy. We veroordelen landen als China en boycotten hun technologische producten omdat China de privacyregels ernstig aan zijn laars zou lappen. Met als verondersteld gevaar dat gegevens over ons misbruikt zullen worden door de Chinese overheid om zo het westen te gaan domineren en overheersen zoals ze dat ook bij de eigen bevolking doen. Aanname is dat bij ons in het westen – in Nederland – de privacy een hoog goed is waarbij de bescherming van die privacy bij onze overheid in goede handen is. Dat is zo…tenzij het aan de kant schuiven van privacy door een meerderheid geaccepteerd wordt om een gevoeld ongenoegen of probleem aan te kunnen pakken. En voetbal is daarbij het al decennia lang gebruikte proeftuintje. Wordt het rumoer rond pilotprojecten te groot, dan wordt dat project een paar jaar uitgesteld totdat de kritiek vanuit de samenleving geen al te grote invloed meer heeft op de publieke opinie/ media.

Voor twijfelaars hierbij ter overdenking een voorbeeld. Het tekent de telkens opnieuw terugkerende behoefte om zonder aanwijsbare reden vooraf mensen op te nemen in een systeem waarin hun id gegevens, hun uiterlijke kenmerken, hun voorkeuren en hun (privé) gesprekken in een database worden opgenomen. Weliswaar met de belofte dat die gegevens niet eindeloos bewaard zullen worden, maar zonder dat enig toezicht daarop geregeld is.

Allereerst een krantenartikel van 20 februari 2023: Pilot tegen racistische spreekkoren uitgebreid met ADO en Utrecht | Nederlands voetbal | AD.nl

Die pilot was al eerder bekritiseerd in november 2022: Clubs en KNVB zoeken de grenzen op van de privacywet om racisme uit stadions te bannen (trouw.nl)

En ook die kritiek was niet nieuw. Zie artikel van juni 2015 (!!!): Anne Frank Stichting speelt met vuur | Trouw

Misschien is het voor onze gemoedsrust beter om te berusten: PIVACY BESTAAT NIET