Boeren

Vriend of vijand?

Artikel: Nederlandse koe eet Amazone op

De boer

standpunt Devdocs

Een klein maar dominant en invloedrijk deel van de boeren stelt het eigen korte termijn belang boven het algemeen belang en boven het gezond maken van de aarde. Helaas betekent dit dat er soms een harde discussie gevoerd moet worden over de manier waarop zij het boerenbedrijf runnen. Ons aller belang, het gezond maken en houden van onze wereld, staat dan schijnbaar lijnrecht tegenover het individuele belang van deze boeren.

Maar in de strijd om ons milieu te redden, om een halt toe te roepen aan de vernietiging van de aarde, hebben we de boeren nodig. Te makkelijk blijven we steken in emotiepolitiek en staan milieu- en dierenactivisten lijnrecht tegenover de boeren. Terwijl er een groeiend aantal boeren graag ecologisch verantwoord zou willen boeren. Omvorming van de landbouw is mogelijk, samen met deze boeren. Een groeiend aantal boeren van goede wil kan zij aan zij met milieuactivisten zorgen voor het tegenwicht. Er is echter een grote maar: de politiek beweegt te weinig mee. Boeren zitten klem tussen aan de ene kant de regels en wetten die hen dwingen tot grootschaligheid en milieuonvriendelijk boeren; de veel te lage prijzen voor hun producten die de supermarkten bieden. En aan de andere kant de wens bij veel boeren om het anders te doen. Vanuit een generatielang doorgegeven liefde voor het boerenbedrijf; een kleiner gemengd bedrijf; milieuvriendelijk boeren met zorg voor hun dieren; gifvrij verbouwen van groente zonder gebruik van kunstmest; zo worden boeren actief voor natuurbeheer en -behoud.

In de acties is het goed om te kijken of dit deel van de boeren niet aangevallen wordt, maar gesteund wordt om anders te kunnen gaan boeren. Het kan dan helpen om via de rechter de politiek te dwingen tot het nemen van goede besluiten.

Hieronder een paar belangrijke cijfers:

Cijfers Vlees- en zuivelproductie Nederland

  • Vleesproductie 2019: € 10,4 miljard.  Export € 7,8 miljard
  • Zuivelproductie € 7,6 miljard. Export € 6,2 miljard
  • Geslachte Dieren 642.078.400. Voor Nederlandse markt 160.500.000
  • Melkkoeien 1.570.000. Voor de Nederlandse markt 283.000

14% van broeikasgassen komt van de landbouw. Daarvan komt 70% van veehouderij. Als we alleen voor de Nederlandse markt zouden produceren dan zijn we In één keer van alle stikstofproblemen af.

Economische belangen:

16.000 melkveehouderijen – 35.000 arbeidsplaatsen

In zuivelindustrie 14.000 arbeidsplaatsen

300 vleesproducenten – 12.000 arbeidsplaatsen

___________________________________

Afdwingen via de rechter: Juridisch Advies

Zie ook: Einde kalvermesterij nabij

Het dilemma voor de boeren wordt o.a. verwoord in een artikel van Botte Jellema: Melkprijs.