War

Al maanden trekken zij ten strijde

Er is geen keus, de oorlog roept

Hun rol is maar bescheiden

Zij faciliteren slechts de dood

*

Meedogenloos ten aller tijde

Schone handen blank geweten

Er sterven mensen van geen belang

Soldaten, burgers, ausradieren

Het einde van hun leven

Brengt de heilstaat dichterbij

*

Gevoel  moraal vergeten

Luidt het devies van hogerhand

Geen plaats meer voor geweten

Wij trekken nu ten strijde

Voor God en eigen land.