Bomenkap en ontbossing

De hoeveel grond die jaarlijks nodig is voor Nederlandse import:

• 5.074.000 hectare voor hout (122 procent van Nederland)

• 3.926.000 hectare voor vlees en leer (95 procent)

• 2.713.000 hectare voor soja (65 procent)

• 2.499.000 hectare voor cacao (60 procent)

• 1.532.000 hectare voor mais (37 procent)

• 806.000 hectare voor palmolie (19 procent)

• 502.000 hectare voor kokosnoot (12 procent)

• 202.000 hectare voor koffie (5 procent)

Uitstoot van broeikasgas op grond voor Nederlandse import

• soja: 21.903.777 ton CO2

• cacao: 11.349.657 ton CO2

• mais: 6.911.675 ton CO2

• palmolie: 2.852.858 CO2

• kokosnoot: 428.770 ton CO2

• koffie: 197.927 ton CO2

Het totaal van 43,6 miljoen ton broeikasgas is een gemiddelde van de jaren 2017 tot en met 2021. Het staat gelijk aan een kwart van de Nederlandse broeikasgasemissie in 2019.

Bomenkap in gemeente Deventer:

In Deventer worden diverse bomen weggehaald door Het Groenbedrijf in opdracht van de gemeente Deventer. Door deze bomen weg te halen ontstaat er een veiligere situatie in de nabijheid van formele paden en woningen.

Is deze ingreep nodig?

In 2019 zijn bomen omgewaaid. Om de veiligheid voor gebruikers en aanwonenden van deze gebieden te vergroten, is besloten om bomen die een gevaar op kunnen leveren voor de gebruikers en aanwonenden te verwijderen.

Dunning

Er worden ook dunningswerkzaamheden (bosbouwkundig onderhoud) uitgevoerd. Dunnen is de belangrijkste maatregel die een beheerder tot zijn beschikking heeft om de bosontwikkeling te sturen. Bij dunning worden de ‘beste’ bomen bevoordeeld door het verwijderen van concurrenten.

Geen kapvergunning nodig

Voor de onderhoudsmaatregelen is geen kapvergunning nodig, de werkzaamheden vallen onder ‘dunnen’. Dit is geregeld in artikel 4.11 van de APV.

Plannen Deventer

Bomenkapbeleid Deventer

Gedragscode geen excuus voor gemeenten.

Schrijnend als u zo uw best doet voor de vogels en dan ziet dat gemeentewerkers kordaat struiken kortwieken waar nesten of jongen in zitten. Ze zullen misschien claimen dat ze volgens een door het ministerie goedgekeurde gedragscode werken en dus voldoende rekening houden met de natuur.

Maar dat is geen excuus. Ook als gemeenten werken met een gedragscode, mogen ze nestelende en broedende vogels niet verstoren. Weten ze dat er een nest zit en gaan ze door? Dan zijn ze in overtreding, net als ieder ander, gedragscode of niet.

Huismus jong / Shutterstock

Uitleg Landschap Overijssel: Waarom kappen we bomen

Bezwaarschrift

Bomenkapmeldpunt