Waarom worden er bomen gekapt?

Gemeente Deventer:

In Deventer worden diverse bomen weggehaald door Het Groenbedrijf in opdracht van de gemeente Deventer. Door deze bomen weg te halen ontstaat er een veiligere situatie in de nabijheid van formele paden en woningen.

Is deze ingreep nodig?

In 2019 zijn bomen omgewaaid. Om de veiligheid voor gebruikers en aanwonenden van deze gebieden te vergroten, is besloten om bomen die een gevaar op kunnen leveren voor de gebruikers en aanwonenden te verwijderen.

Dunning

Er worden ook dunningswerkzaamheden (bosbouwkundig onderhoud) uitgevoerd. Dunnen is de belangrijkste maatregel die een beheerder tot zijn beschikking heeft om de bosontwikkeling te sturen. Bij dunning worden de ‘beste’ bomen bevoordeeld door het verwijderen van concurrenten.

Geen kapvergunning nodig

Voor de onderhoudsmaatregelen is geen kapvergunning nodig, de werkzaamheden vallen onder ‘dunnen’. Dit is geregeld in artikel 4.11 van de APV.

Plannen Deventer

Bomenkapbeleid Deventer

Gedragscode geen excuus voor gemeenten.

Schrijnend als u zo uw best doet voor de vogels en dan ziet dat gemeentewerkers kordaat struiken kortwieken waar nesten of jongen in zitten. Ze zullen misschien claimen dat ze volgens een door het ministerie goedgekeurde gedragscode werken en dus voldoende rekening houden met de natuur.

Maar dat is geen excuus. Ook als gemeenten werken met een gedragscode, mogen ze nestelende en broedende vogels niet verstoren. Weten ze dat er een nest zit en gaan ze door? Dan zijn ze in overtreding, net als ieder ander, gedragscode of niet.

Huismus jong / Shutterstock

Uitleg Landschap Overijssel: Waarom kappen we bomen

Bezwaarschrift

Bomenkapmeldpunt