Religie

Radicalisering

Na iedere aanslag zoekt de overheid naar een religieus motief. Ondertussen proberen ambtenaren grip op geloofsgemeenschappen te krijgen. Dat werkt geestelijke gettovorming alleen maar in de hand, waarschuwt Dick Wursten.

Dick Wursten

Die terrorist in Nice, was dat nou een moslim of niet? Ja, zegt de Franse regering, maar de politie twijfelt. Zijn vrije seksuele moraal, zijn levensstijl… En de jongens die bij Rouen een priester keelden? De moslimgemeenschap weigerde ze een islamitische begrafenis te geven. Nochtans beriepen zij zich nadrukkelijk op Allah. Wie bepaalt eigenlijk wie zich moslim mag noemen?

Vragen we theologen om raad, dan hoor je over de vijf zuilen, koran en hadith. Maar dat doet IS ook, alleen komt er dan een ander verhaal uit. Binnen de islam zijn er ontelbare scholen en allemaal presenteren ze hun eigen construct als de ‘ware’ islam. Onderwijl kunnen soennieten, shi’ieten en salafisten elkaars bloed wel drinken.

Kan in plaats van de geleerde, de geleefde religie ons helpen? Dat blijkt een amalgaam van gewoontes, tradities, rituelen en opvattingen die per tijd en plaats verschillen. Ze lijken ook meer met afkomst en cultuur te maken te hebben dan met godsdienst in engere zin. De religieuze kleur van veel feesten, eetgewoonten en rolpatronen komt pas aan het licht als ‘gelovigen’ migreren naar een andere cultuur. Plots schuurt het. Niet wijken, kan dan de reflex zijn. Bij verhuizing van godsdienst X naar cultuur Y bestaat dus het risico dat zo goed als alle do’s and don’ts van cultuur X religieuze voorschriften worden in cultuur Y.

Terug naar de terrorist: als er al sprake is van een religieuze drijfveer, dan kun je die niet zomaar losweken van andere beweegredenen. Religie is een identiteitslaag die doorgaans pas zichtbaar wordt als je ernaar vraagt. De meesten krijgen hun levensbeschouwing van huis uit mee. In de loop van het leven, mede bepaald door het verloop ervan, neem je dingen mee, voeg je iets toe, of laat je wat vallen. De geloofsleer blijft bij dit alles vaak impliciet. Waarom draag je die kleren, waarom vast je? Gewoon, altijd al zo gedaan, ik voel me er goed bij. Vraagt iemand toch door, dan verschuilt een doorsnee gelovige zich graag achter een dominee, imam of een andere expert. Die zal het wel weten. We zijn niet gewend dat we verantwoording moeten afleggen. Dat is niet zo vreemd. Tot voor vijftig jaar leefden ook wij monocultureel en monoreligieus. De ander was ver weg, en inpasbaar.

Nu is het anders. Voortdurend wordt er gevraagd of iemand katholiek, protestant, moslim, ietsist of niets is. Je stamelt wat, er komt nog een halve zin catechismus uit, maar die woorden dekken je levensbeschouwing niet meer. Geloofstaal zet je op het verkeerde been. ‘Ja, ik geloof in een Schepper. Nee, niet letterlijk natuurlijk. En Jezus, goeie kerel, maar zoon van God? Ach, laat maar.’ Om van het gezeur af te zijn, laten we ons religieus ophokken: oké, ik ben protestant of katholiek, terwijl de werkelijkheid genuanceerd en complex is, tegenstrijdig zelfs. Zou dat bij moslims anders zijn?

De religieuze drijfveer is dus verweven met de rest van de persoon en niet zo helder omlijnd als religieuze instituties voorstellen. Daarom is het zo lastig om de religieuze component te bepalen bij een terroristische aanslag. Ja, het islamitisch discours is present: de westerse wereld als vijand van de islam: boko haram. Maar dat discours ontleent zijn kracht daar niet aan. Het ent zich juist op frustratie, agressie, een persoonlijkheidsstoornis of een combinatie van dit alles. Eerst zijn er de menselijke driften, vervolgens worden die gekaapt door het religieuze discours en zo ontstaan de drijfveren voor terreur.

Voordat we ‘de religie’ betrekken bij terreurbestrijding, geven we ons van deze complexe stand van zaken beter rekenschap. Simpele remedies zijn naast de kwestie bij zo’n ingewikkelde kwaal. Denken dat de promotie van de ‘juiste islam’ veel effect zal hebben, is bijzonder naïef. Toch denken veel overheden in deze zin. Investeer in imams en welzijnswerk, klinkt het alom. Los van de paternalistische ondertoon, wringt dit met de grondwettelijke scheiding van kerk en staat. En: wie gaat de lesboekjes schrijven? Diyanet of Gülen? Om maar iets te noemen.

Erger nog: deze verhevigde aandacht voor religie kan averechts uitpakken. Het onderliggende signaal is immers dat je tegen alle ‘cultuur-moslims’ zegt: cultiveer je religie, beken kleur, neem godsdienst serieus.

Wat we over het hoofd zien, is dat vooral de fundamentalisten hierbij gebaat zijn. Zij zullen de aandacht van de overheid voor religie instrumentaliseren. Hun verhaal is bovendien veel strakker en zal zoekers aanspreken. Die weken ze met hun religieuze discours vervolgens gemakkelijk los uit de omringende cultuur. De samenleving is in hun strategie eerst godloos, dan goddeloos en uiteindelijk godvijandig. Scheid je daarvan af, verkondigen ze aan sympathisanten. Verhoud je enkel nog met echte broeders en zusters. En we zijn vertrokken.

Tijd dus voor een religieuze downplay. Een overheid die meegaat in het discours dat de religieuze identiteit de kern is van je persoonlijkheid, werkt geestelijke gettovorming in de hand en speelt daarmee vooral extremisten in de kaart.

Om van het gezeur af te zijn, laten we ons maar religieus ophokken

Commentaar Devdocs:

Dick Wursten raakt aan de kern van het probleem. Religie is niet meer dan een gebruiksaanwijzing voor het omgaan met dagelijkse of levensvraagstukken. Een zelf bedachte gebruiksaanwijzing of, makkelijker, een door iemand anders verwoorde gebruiksaanwijzing. Zoals er duizenden boekjes zijn over het juiste dieet, de juiste manier van sport bedrijven, de juiste manier om kinderen op te voeden of de juiste manier om  de samenleving in te richten: liberaal, socialistisch, nationalistisch, enz. Je wil niet alles zelf bedenken dus is het prettig om veel vragen door anderen die er al over hebben nagedacht te laten beantwoorden. Maar het gaat in alle gevallen om bedenksels/meningen. De “waarheid” bestaat niet. Evenmin als het “ware” geloof bestaat. Omdat religie niet meer is dan al die andere meningen. Het handhaven van religie als apart deel van onze grondwet of als geloof waar je het predicaat “het ware geloof” op kan plakken ( we moeten moslims laten begrijpen dat de Islam van IS niet de ware Islam is), is van een onvoorstelbare stupiditeit. Wat we moeten doen is zorgen dat mensen hun mening/geloof niet stellen boven de sociale context waarin je moet leven. Rekening houden met elkaar en deelnemen/ een bijdrage leveren aan de sociale groep of gemeenschap waar je in leeft. Omdat je niet zonder die gemeenschap kan en als het goed is die gemeenschap ook jou nodig heeft.