Covid-19

18-06-2021

Vanaf donderdag 24 juni kan je op de Coronacheck app op je telefoon een vaccinatiepas met QR code installeren.

DCC Coronabewijs

QR code, de app

De EU-lidstaten zijn het eens over versoepeling van de reisbeperkingen in de zomer. Het betekent onder meer dat volledig ingeënte reizigers niet meer hoeven te testen of in quarantaine hoeven te gaan.

De 27 lidstaten keurden een voorstel van de Europese Commissie goed waarin staat dat mensen die minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, vrij moeten kunnen reizen binnen de EU.

Reizigers vanaf 12 jaar die niet volledig zijn ingeënt, zullen wel getest moeten worden. Dat hoeft alleen niet als er wordt gereisd tussen twee zogenoemde ‘groene landen’, oftewel landen waar de corona-uitbraak volledig onder controle is.

*Mijn vaccinaties (je vaccinaties op je telefoon)

Gele vaccinatieboekje aanvragen

GGD IJsselland (vaccinatie in gele boekje bijschrijven)

Reisapp

Rijksoverheid

Reizen en maatregelen Europese landen EU

Reizen in Europa ACSI

Italië

Duitsland

Duits overzicht andere landen

*Online een prikafspraak maken

___________________________

Vaccinatiebewijs:

NB Devdocs

Een bewijs van vaccinatie is een grondrecht. Welke vaccinatie(‘s) je hebt gehad is onderdeel van je medische gegevens. Die zijn jouw persoonlijk eigendom. Je hebt ten alle tijden het recht om die in te zien en daarvan een uitdraai/bewijs te krijgen.

Landelijke registratie vaccinatiestatus in CIMS

Iedere Nederlander krijgt de kans om zich te laten vaccineren. Verschillende hulpverleners en instanties zijn bij de vaccinaties betrokken: verpleeghuizen, woonvormen voor verstandelijk beperkten, GGZ instellingen, bedrijfsartsen, huisartsen en GGD’s. Voor het uitnodigen is het noodzakelijk om overzicht te houden over wie er al gevaccineerd zijn en wie niet. Centrale registratie is ook belangrijk om nauwkeurig de mogelijke bijwerkingen van de verschillende COVID-19-vaccins te registreren. Koppeling met de COVID-19 testuitslagen geeft een beeld van de nog onbekende werkingsduur van de verschillende vaccins en het effect op de verspreiding van COVID-19. Dit alles vergt centrale monitoring en koppeling van gegevens binnen de geldende wetgeving. Hiervoor is een centrale database CIMS (Covid-19 vaccinatie informatie- en monitoringssysteem) ontwikkeld.

De volgende gegevens zullen worden uitgewisseld:

  • persoonsgegevens
  • datum van 1e en 2e vaccinatie
  • toegediend vaccin
  • batchnummers van de gegeven vaccins
  • behorend tot kwetsbare groep
  • zorgverlener

Patiënten kunnen:

  • op de oproepkaart noteren dat ze wel of geen toestemming geven voor deze gegevensuitwisseling
  • hun toestemming weer intrekken na inlog met DigiD in CIMS
  • na inlog met DigiD in CIMS kan gevaccineerde zelf de eigen vaccinatiegeschiedenis inzien en afdrukken voor persoonlijk gebruik.