Herziening partijenstelsel

Bij de verkiezingen voor de 2e Kamer worden kamerleden direct en op persoonlijke basis gekozen. Indien gekozen worden zij geacht in de 2e Kamer het belang te dienen van het hele Nederlandse volk. Zij zitten dus niet in de Kamer om de belangen van hun achterban cq hun partij te dienen. Dus daadwerkelijk zonder last of ruggespraak. Kamerleden kunnen nog wel lid zijn van een politieke partij, maar zij zijn niet meer gebonden aan de partijlijn. Het lidmaatschap van een politieke partij zegt iets over je politieke denkrichting – je politieke vrienden – en vergemakkelijkt het werk als kamerlid doordat inhoudelijke en organisatorische steun vanuit die partij gekregen kan worden.

Na de verkiezingen vormen de 7 kandidaten met de meeste stemmen een kabinetscommissie. Deze commissie zoekt de meest geschikte personen om leiding te geven aan de ministeries. Uit hun midden kiest de commissie dan de leidinggevende minister, de minister president. Deze ministers zijn in dienst van de staat der Nederlanden en in die hoedanigheid in dienst van de 2e Kamer. Het Kabinet is een uitvoerend orgaan in die zin dat zij de ambtenaren op hun ministerie opdracht geven en aansturen op het concretiseren van de wensen van de 2e Kamer. Een minister in het kabinet kan door de 2e Kamer ontslagen worden zonder dat dit consequenties heeft voor positie van de andere ministers. Het is wenselijk dat het kabinet functioneert als een team, maar een eenheid in het kabinet is niet noodzakelijk voor het functioneren daarvan. Zij worden aangestuurd door de 2e Kamer die als een soort Raad van Bestuur optreed naar het team van ministers.

De ambtenaren op de ministeries worden gewone werknemers die bij slecht functioneren ontslagen kunnen worden zonder dat daar een verplichting tot herplaatsing elders in dienst van de overheid tegenover staat.

De stemmingen in de 2e Kamer zijn altijd hoofdelijke stemmingen. In de praktijk zullen kamerleden per onderwerp de afweging maken of het van belang is dat zij hun stem uitbrengen.